Rûmeli–Trakya, Çanakkale, Eceâbâd, Biga...fâtihleri;

  • Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin ve sonra Çelebî Hüsâmeddîn’in “Kuddise Sirruh” mürîdlerinden Vezîr Abdülazîz Beğ [Dimetoka’nın fethinde Yûnânlılar tarafından demir şişlere diri diri geçirilip âteşte yakılarak şehîd edişmiş ve Merîç Nehri’ne atılmıştır.] Şeyh Bedreddîn’in dedesidir.
  • Hanefî Mezhebi Fıkhı’nın meşhûr kitâblarından “Hidâye”yi yazan mübârek zâtın torunlarından Hâce Abdülmelik Sadr-i Semerkandî Hazretleri’nin talebelerinden Gâzî, Kâdî, Emîr İsrâ’îl Beğ, Şeyh Bedreddîn’in babasıdır.
  • Gâzî Abdülmü’min, Şeyh Bedreddîn’in amcasıdır.
  • Ecebeğ, Kâdî Fâzıl Beğ, Hâcî İlbeği Şeyh Bedreddîn’in büyük hâlasının torunlarıdır.
  • Osmânlı Başbûğ Akıncıları’nın en yiğitlerinden Ecebeğ’in Çanakkale’nin Eceâbâd İlçesi’nin Karainlibeğ Köyü’nün sırtlarındaki kabr-i şerîfinin 2 Kâsım 2016’da çektiğimiz fotoğrafı, Ek’dedir. [“Şeyh Bedreddîn Hakkında Son Söz” kitâbımızdan.]
Codea