Ehl–i Sünnet Âlimleri’nden İmâm–i Tartûşî Hazretleri’nin devlet idârecilerinin okuması elzem Arabça “Es–Sirâcu’l–Mülûk” kitâbının orijinalinden:

Hicrî 520’nin Şaʿbân-ı Şerîf ayında [1126 Eylûl ayı] vefât eden Hadîs-i Şerîf, Tefsîr-i Şerîf ve Mâlikî Mezhebi Fıkhı Âlimi Ebû Bekr Muhammed bin Velîd bin Muhammed bin Halef bin Süleymân-i Tartûşî “rahmetullâhi aleyh” Hazretleri’nin “devlet idârecilerine nasîhatlerini” yazdığı ArabçaEs-Sirâcu’l-Mülûk Fî Nesâyihı’s-Selâtîn Ve’l-Mülûk” kitâbı.

Ek’de ilk ve son sayfalarının görüntüleri olan bu kitâb, İmâm-i Tartûşî Hazretleri’nin vefâtından 4 sene evvel yaʿnî Hicrî 14 Receb-i Şerîf 516’da [18 Eylûl 1122] 208 varak [416 sayfa] istinsâh edilmiş olup bu orijinal eser bugün Kütâhya Vâhid Paşa İl Halk Küt. No: 1175’dedir. 

Codea