Allâme Müstekîmzâde Süleymân Saʿdeddîn Efendi’nin orijinal el yazısıyla “emsâlsiz şâheser” “Mektûbât–i Rabbânî”den ve “Mektûbât–i Maʿsûmiyye”den birkaç sayfa:

Hicrî 15 Şaʿbân-ı Şerîf 1158’de [12 Eylûl 1745] vefât eden ve İstanbul’da, Zeyrek’de defn edilen Nakşbendî-Müceddidî Şeyh, Allâme Muhammed Emîn-i Tokâdî “Kuddise Sirruh” Hazretleri”nin en meşhûr talebelerinden ve halîfelerinden olup Hicrî 23 Şevvâl 1202’de [27 Temmûz 1787] İstanbul’da vefât edince mübârek hocasının kabr-i şerîfinin ayakucuna defn edilen Allâme Müstekîmzâde Süleymân Saʿdeddîn “Kuddise Sirruh” Efendi’nin kabr-i şerîfinin 12 Mârt 2016 Cumartesi Günü yaptığımız ziyâretimizde çektiğimiz fotoğrafı ve Müstekîmzâde Efendi’nin mübârek hocasının emriyle Osmânlı Türkçesi’ne tercüme ettiği “emsâlsiz şâheser” “Mektûbât-i İmâm-i Rabbânî” ve “Mektûbât-i Maʿsûmiyye”nin bizzât Müstekîmzâde merhûmun orijinal, kendi el yazısıyla olan asıl nüshalarından birkaç sayfasının fotoğrafı Ek’dedir. Bu orijinal nüshalar bugün Süleymâniye Kütübhânesi, Hâcî Mahmûd Efendi Kısmı, No: 2238’dedir. İlk kez, burada teberrüken yayınlanmaktadır.

Codea