Ehl–i Sünnet’in gözbebeği Seyyid Abdülkâdir–i Geylânî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin Arabî “Gunyetü’t–Tâlibîn” kitâbının “Umdetü’s–Sâlihîn” tercümesi:

Şî‘a-Râfızîleri’in çok sevdiklerini iddi‘â ettikleri Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin meşhûr ArabîGunyetü’t-Tâlibîn” kitâbının “Umdetü’s-Sâlihîn” adıyla yapılan tercümesi. Ek’deki sayfalarda “yegâne kurtuluş fırkası” “Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemâ‘at Fırkası” ile 72 sapık fırkadan “Râfızîler” icmâlen bildirilmiştir.

Codea