Melâmî Şeyhi Aksarây’lı Pîr Alî Sultân’ın diliyle gerçek “Melâmîlik” ve gerçek “Melâmîler”:

Seyyid Bünyâmîn-i Ayâşî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin mutlak halîfesi ve Şeyh Ahmed-i Sârbân “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin hocası kâmil ve mükemmil mürşid, Melâmî Şeyhi Akserây’lı Pîr Alâ’eddîn Alî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin, talebelerine ve oğlu İsmâ‘îl Ma‘şûk’a nasîhatlerinden:

Bizim yolumuz, Hakk yoludur; muhabbet ve aşk yoludur. Aşk çeşmesinin başında İmâm-i Alî ‘radıyallâhü anh’ vardır. Sârbânımız ya’nî bu yolda rehberimiz Üveysü’l-Karenî Hazretleri’idir. Şefâ‘atçimiz Muhammed aleyhisselâm’ın rûhudur. Şerî‘at, işimizidir; tarîkat, sözümüzdür; hakîkat, hâlimizidir; ma‘rifet, baş mâlımız, sermâyemizdir. Kârımız fazîlet, yârimiz muhabbet, evimiz şevk, bineğimiz korku; yol arkadaşımız ilm, silâhımız hilm, sohbet arkadaşımız tevekkül, elbisemiz kanâ‘at, hazînemiz sıdk, konağımız da Allâhü Teâlâ’dan başkasına muhtâc olmamak demek olan fakrlik ile övünmektir.

Dervişlik, rûhânî hâldir ve işleri Allâhü Teâlâ için yapmaktır. Tarîkat tâcı, hırkası ve husûsî giysileri aşkın yolunda hebâ olmuştur.

Dışınızı değiştirmeyin; kalbinizi değiştirin! Dışınızı ve işinizi şerî‘atle, sözünüzü hakîkatle, özünüzü ma‘rifetle süsleyin! Hâllerinizin devâmlı güzel olmasını, sırlarınızın ifşâ olmamasını istiyorsanız, şerî‘atten aslâ ayrılmayınız! Sırrı ifşâ edeni, Hakk, kabûl etmez.

Erenler! Şerî‘atin dışına çıkan, bizden değildir! Şerî‘atin dışına çıkanı, iki gözümden biri dahî olsa çıkarırım! Yoluma ilhâd karışmasını istemem! [“Melâmîlik Ve Osmânlı Devri Melâmîleri” kitâbımızdan.]

Codea